Sudokuplaats

Puzzles, informatie & meer!

Sudoku varianten

Sudoku heeft tegenwoordig al vele verschillende soorten in zijn vorm. Echter blijft de meest voorkomende Sudoku nog steeds de cijfersudoku, waarbij er 9 roosters van 9 vakjes zijn en er de cijfers van 1 tot en met 9 ingevuld moeten worden.

Andere soorten Sudoku

Naast de cijfersudoku van 9x9 vakjes zijn er nu ook andere Sudoku varianten. Hierbij moet gedacht worden aan een Sudoku van 4x4 vakjes, waardoor het een erg kleine Sudoku wordt. Een van de andere varianten Sudoku is de 'Sudoku the Great'. Deze Sudoku is het tegenovergestelde van de 4x4 Sudoku. Bij deze Sudoku zijn er een totaal van 25x25 vakjes. Verdere Sudoku soorten zijn nog de killer Sudoku, de nonomino Sudoku, de hypersudoku en de 'groter dan' Sudoku. Maar denk ook aan de 12x12 Sudoku, de multi Sudoku, een supersudoku en een duodoku.

De cijfersudoku

Dit is de klassieke Sudoku die iedereen kent. Hierbij is een rooster van 9x9 vakjes de standaard Sudoku en moet je door middel van gegeven cijfers de puzzel proberen op te lossen. Bij deze Sudoku is het de bedoeling dat in elk 3x3 het cijfer 1 tot 9 eenmalig voorkomt en dat in de horizontale en verticale kolommen ook deze zelfde regel wordt toegepast.

Op deze klassieke Sudoku zijn nog een aantal varianten die de Sudoku groter of kleiner maken. Zo is bij bijvoorbeeld de 4x4 Sudoku de puzzel erg klein en wordt hij vaak als mini Sudoku beschouwd. De Sudoku kan ook groter gemaakt worden, zoals bij een 12x12 sudoku of een 16x16 sudoku te zien is. Een 16x16 Sudoku wordt ook wel een hexadoku genoemd. Bij deze Sudoku zijn er 16 bij 16 vakken, waardoor er dus ook meer ingevuld moet worden dan bij de standaard Sudoku. Bij deze Sudoku moeten er cijfers van 1 tot 9 ingevuld worden en daar bovenop komen dan nog de letters A tot en met F.

De hypersudoku

Een van de meest voorkomende en favoriete Sudoku's is de hypersudoku. Deze Sudoku ziet er in eerste opslag hetzelfde uit als de cijfersudoku. Hij bevat ook 9x9 vakjes. Echter is het grote verschil dat er vier 3x3 hokjes zijn aangeduid in een andere kleur. Dit is zo aangeduid om aan te geven dat in deze hokjes ook alle cijfers van 1 tot 9 eenmalig moeten voor komen. Hierdoor moet je bij een hypersudoku op je hoede zijn door een extra regel die is toegepast.

De nonomino Sudoku

Een andere variant in Sudoku is de nonomino Sudoku. Deze Sudoku wordt ook wel de jigsaw Sudoku genoemd en is net zoals de standaard sudoku en de hypersudoku een 9x9 sudoku. Waar deze Sudoku afwijkt van de normale Sudoku is dat hij geen vakjes van 3 bij 3 heeft, maar onlogische tetris-achtige vakken bevat. Meestal bevatten deze vakken ook allen een eigen kleur. Verder gelden bij deze Sudoku de normale regels: op horizontale en verticale kolommen mag het nummer 1 tot en met 9 precies één keer aanwezig zijn.

De killer Sudoku

Voor de mensen die de cijfersudoku te makkelijk vinden is er een killer Sudoku uitgevonden. Hierdoor krijg je een extra berekening bovenop de normale Sudoku. De standaard regels gelden ook voor deze Sudoku, alleen heeft de killer Sudoku een aantal extra gebieden met verschillende vormen. Bij de killer Sudoku (ook wel som Sudoku genoemd) moet de puzzelaar de optelsom van de cijfers in het vak linksboven invullen.

De killer Sudoku is ontstaan midden jaren negentig in Japan. De naam killer Sudoku is ook pas later aan deze naam gekomen, want in Japan hadden ze de Sudoku “samunamupure” genoemd. Sinds 2005 is de killer Sudoku te vinden in de westerse wereld. De killer Sudoku heeft in Nederland echter nooit echt zijn doorbraak gehad.

De relatie Sudoku

Deze variant Sudoku ziet er altijd voor een onervaren Sudoku puzzelaar erg ingewikkeld uit. Dit is omdat deze Sudoku altijd zonder cijfer begint in de puzzel. De Sudoku kan opgelost worden door de tekens 'groter dan' en 'kleiner dan' te bestuderen en te gebruiken. Ook bij deze Sudoku gelden verder de normale Sudoku regels. Dit is normaliter een van de moeilijkere Sudoku's om op te lossen omdat het veld er groot en onoverzichtelijk uitziet. 

Ga terug

Sudoku Games

Copyright © 2024 - Sudokuplaats | Privacy & Disclaimer | Sitemap